Kontakt

 Bądź w kontakcie

biuro@maskotkolandia.pl

salazabaw@maskotkolandia.pl

tel. 663 942 196 rezerwacja urodzin, animacji, kostiumy reklamowe

tel. 660 449 228 sala zabaw – informacje o godzinach otwarcia i wolnych miejscach

Nasz adres

Chrzanów, ul. Kroczymiech 40 Małopolskie, Polska

Godziny otwarcia sali zabaw:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 14:00 – 20:00

Środa 14:00 – 20:00

Czwartek 14:00 – 20:00

Piątek 14:00 – 20:00

Sobota 10:00 – 20:00

Niedziela 10:00 – 20:00

Godziny otwarcia sali mogą się zmieniać.

Grupy zorganizowane zapraszamy od wtorku do czwartku.

Informacje dodatkowe:

Odbiór kostiumów możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się.

Nasze social media

Skontaktuj się z nami

Regulamin sklepu internetowego Maskotkolandia.pl

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.maskotkolandia.pl jest firma A.E. Magia Imprez Magdalena Kossakowska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Młoszowej przy ulicy Krakowskiej 87, NIP: 678-302-96-48.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Sklep nie sprzedaje licencji na kostiumy. Wszystkie nasze kostiumy są sprzedawane bez licencji.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane tylko i wyłącznie mailowo na adres biuro@maskotkolandia.pl
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy A.E. Magia Imprez Magdalena Kossakowska
 1. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.
 2. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia.
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 4. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 663-942-196
 5. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.
 6. Kupując w naszym sklepie, akceptujesz ten regulamin.

III. Dostarczenie przesyłki

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Standardowy koszt transportu wynosi dla przesyłek z przedpłatą 25 zł, dla pobraniowych 30 zł
 2. Jeśli klient wybrał przelewem, przesyłka zostanie wysłana na następny dzień roboczy po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy lub przesłaniu na maila Sprzedawcy potwierdzenia przelewu.
 3. Jeśli klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, zamówienia wysyłane są w następny dzień roboczy, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie.
 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 5. Odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy, możliwy jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu tego telefonicznie.
 6. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski od poniedziałku do piątku wynosi:
 • Kurier przedpłata: 25 zł / sztuka
 • Dla przesyłek pobraniowych: Kurier – 30 zł / sztuka

IV. Towary personalizowane

 1. W przypadku towarów personalizowanych (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
 2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to wszelkich indywidualnych zamówień).
 5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

V. Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego na swój koszt. Odstąpienie umowy należy zgłosić telefonicznie pod numerem 663 942 196 lub mailowo na adres biuro@maskotkolandia.pl
 2. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności za kostium. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.
 3. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany (pod pojęciem „używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 2 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
 5. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 6. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 7. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 10. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 11. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 13. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy A.E. Magia Imprez nie będą przyjmowane.
 14. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 15. Zwrotom nie podlegają:
  • produkty personalizowane

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.maskotkolandia.pl
 6. Poszczególne akcje rabatowe w naszych sklepach nie łączą się.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
Tel. 663 942 196